Lasse Nilsson jobbar mest i sten, företrädesvis i svensk marmor, granit och diabas, men även i brons, rostfritt stål och trä.

Hans huvudsakliga inspirationskälla är djurs och människors kroppar, deras inneboende kraftfullhet, men också lättheten i rörelse och vila.

Lasse Nilsson arbetar främst med privata eller offentliga beställningar. Vid sidan av hans offentliga uppdrag finns hans verk att se vid ateljén i Velamsunds naturreservat, utanför Stockholm.